Hỗ trợ online
  • Trong giờ hành chính (8h - 18h)
    Chat Skype
    Hỗ trợ bán lẻ Hotline: 0243.756.8437
  • Ngoài giờ hành chính
    Chat Skype
    Hỗ trợ ngoài giờ & Đại lý Hotline: 0912.062.336

ALBUM 5.0 NANO (in trên 05 loại giấy ảnh cao cấp của Fujifilm) - Miễn phí bìa da, bìa tạp chí

 

SIZE (CỠ) 

ALBUM

               

Giá 10tờ (20trang)

Giá 15tờ (30trang)

Giá 20tờ (40trang)

Giá 25tờ (50trang)

Giá 30tờ (60trang)

Giá 35tờ (70trang)

Giá 40tờ (80trang)

Giá 45tờ (90trang)

Giá 50tờ (100trang)

thêm trang lẻ

 

(30x30)cm - Truyền Thống

 

600.000đ

800.000đ

990.000đ

1.180.000đ

1.370.000đ

1.560.000đ

1.750.000đ

1.940.000đ

2.130.000đ

19.000đ/1trang

 

(30x35)cm - Truyền Thống

 

700.000đ

900.000đ

1.130.000đ

1.360.000đ

1.590.000đ

1.820.000đ

2.050.000đ

2.280.000đ

2.510.000đ

23.000đ/1trang

 

(30x40)cm - Truyền Thống

 

800.000đ

1050.000đ

1.300.000đ

1.550.000đ

1.800.000đ

2.050.000đ

2.300.000đ

2.550.000đ

2.800.000đ

25.000đ/1trang

 

(30x45)cm - Truyền Thống

 

900.000đ

1.200.000đ

1.500.000đ

1.800.000đ

2.100.000đ

2.400.000đ

2.700.000đ

3.000.000đ

3.300.000đ

30.000đ/1trang

 

 

(30x30)cm Nano 5.0

in trên 5 loại giấy ảnh Mỹ Thuật trong 1 cuốn Album

960.000đ

1.280.000đ

1.580.000đ

1.890.000đ

2.190.000đ

2.500.000đ

2.800.000đ

3.100.000đ

3.400.000đ

36.000đ/1trang

 

(30x35)cm cm Nano 5.0

in trên 5 loại giấy ảnh Mỹ Thuật trong 1 cuốn Album

1.120.000đ

1.450.000đ

1.800.000đ

2.180.000đ

2.550.000đ

2.900.000đ

3.280.000đ

3.650.000đ

4.020.000đ

45.000đ/1trang

 

(30x40)cm cm Nano 5.0

in trên 5 loại giấy ảnh Mỹ Thuật trong 1 cuốn Album

1.280.000đ

1.680.000đ

2.080.000đ

2.480.000đ

2.880.000đ

3.280.000đ

3.680.000đ

4.080.000đ

4.480.000đ

55.000đ/1trang

 

(30x45)cm Nano 5.0

in trên 5 loại giấy ảnh Mỹ Thuật trong 1 cuốn Album

1.450.000đ

1.920.000đ

2.400.000đ

2.880.000đ

3.360.000đ

3.850.000đ

4.330.000đ

4.800.000đ

5.280.000đ

60.000đ/1trang

 

 

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng