Hỗ trợ online
  • Trong giờ hành chính (8h - 18h)
    Chat Skype
    Hỗ trợ bán lẻ Hotline: 0243.756.8437
  • Ngoài giờ hành chính
    Chat Skype
    Hỗ trợ ngoài giờ & Đại lý Hotline: 0912.062.336

KỶ YẾU - ALBUM

KỶ YẾU DẠNG ALBUM – IN TRÊN LAB - GIẤY ẢNH FUJIFILM GLOSSY

Đóng quyển như album, dùng phôi giấy loại mỏng hơn ALBUM truyền thống,

In được nhiều trang dạng mở phẳng - tuyệt đẹp, rất chuyên nghiệp

KỶ YẾU LỚP, KỶ YẾU TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG, KỶ YẾU NGHÀNH, 

KỶ YẾU GIA ĐÌNH, KỶ YẾU TRẺ EM, KỶ YẾU KỶ NIỆM CƯỚI, 

KỶ YẾU ALBUM CƯỚI, KỶ YẾU ẢNH NGHỆ THUẬT...

CỠ (Kỷ Yếu – Album)

GIẤY FUJIFILM 

Giá 10tờ  (20trang)

Giá 15tờ  (30trang)

Giá 20tờ (40trang)

Giá 25tờ (50trang)

Giá 30tờ (60trang)

Giá 35tờ (70trang)

Giá 40tờ (80trang)

Giá 45tờ (90trang)

Giá 50tờ (100trang)

Giá in 

thêm trang

(15x20)cm 

250.000

300.000

360.000

420.000

480.000

540.000

600.000

660.000

720.000

6.000

(20x20)cm

300.000

350.000

430.000

510.000

590.000

670.000

750.000

830.000

910.000

8.000

(20x25)cm

350.000

450.000

550.000

650.000

750.000

850.000

950.000

1.050.000

1.150.000

10.000

(20x30)cm

400.000

500.000

620.000

720.000

820.000

920.000

1.020.000

1.140.000

1.260.000

12.000

(25x25)cm

420.000

550.000

680.000

810.000

940.000

1.070.000

1.200.000

1.330.000

1.460.000

13.000

(25x30)cm

500.000

600.000

750.000

900.000

1.050.000

1.200.000

1.350.000

1.500.000

1.650.000

15.000

(25x35)cm

550.000

700.000

870.000

1.040.000

1.210.000

1.380.000

1.550.000

1.720.000

1.890.000

17.000

(25x38)cm

600.000

800.000

990.000

1.180.000

1.370.000

1.560.000

1.750.000

1.940.000

2.130.000

19.000

(30x30)cm

600.000

800.000

990.000

1.180.000

1.370.000

1.560.000

1.750.000

1.940.000

2.130.000

19.000

(30x35)cm

700.000

900.000

1.130.000

1.360.000

1.590.000

1.820.000

2.050.000

2.280.000

2.510.000

23.000

(30x40)cm

800.000

1050.000

1.300.000

1.550.000

1.800.000

2.050.000

2.300.000

2.550.000

2.800.000

25.000

(30x45)cm

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

30.000

(35x35)cm

1.000.000

1.800.000

2.150.000

2.500.000

2.850.000

3.200.000

3.550.000

3.900.000

4.250.000

35.000

(35x50)cm

1.200.000

2.300.000

2.750.000

3.200.000

3.650.000

4.100.000

4.550.000

5.000.000

5.450.000

45.000

 

KỶ YẾU - PHOTOBOOK

In trên máy Offset - Giấy Couche định lượng C150g-C200g

CỠ (Kỷ Yếu –Photobook)

Giá 15tờ (30trang)

Giá 25tờ (50trang)

Giá 30tờ (60trang)

Giá 45tờ (90trang)

Giá 60tờ  (120trang

Giá in thêm trang GIẤY COUCHE C150g-C200g Offset

(15x15)cm

150.000đ

180.000đ

200.000đ

350.000đ

500.000đ

5.000đ/1trang

(15x20)cm

200.000đ

255.000đ

280.000đ

430.000đ

580.000đ

5.000đ/1trang

(20x20)cm

280.000đ

350.000đ

380.000đ

530.000đ

680.000đ

5.000đ/1trang

(20x25)cm

350.000đ

395.000đ

430.000đ

610.000đ

790.000đ

6.000đ/1trang

(20x30)cm

400.000đ

440.000đ

480.000đ

660.000đ

840.000đ

6.000đ/1trang

(25x25)cm

420.000đ

455.000đ

500.000đ

710.000đ

920.000đ

7.000đ/1trang

(25x30)cm

450.000đ

500.000đ

550.000đ

760.000đ

970.000đ

7.000đ/1trang

(25x35)cm

490.000đ

545.000đ

600.000đ

840.000đ

1.080.000đ

8.000đ/1trang

(25x38)cm

560.000đ

620.000đ

680.000đ

920.000đ

1.160.000đ

8.000đ/1trang

(30x30)cm

520.000đ

585.000đ

650.000đ

920.000đ

1.190.000đ

9.000đ/1trang

(30x35)cm

560.000đ

630.000đ

700.000đ

1.030.000đ

1.410.000đ

11.000đ/1trang

(30x40)cm

650.000đ

725.000đ

800.000đ

1.160.000đ

1.520.000đ

12.000đ/1trang

Sale

Không sẵn có

Hết hàng