Hỗ trợ online
  • Trong giờ hành chính (8h - 18h)
    Chat Skype
    Hỗ trợ bán lẻ Hotline: 0243.756.8437
  • Ngoài giờ hành chính
    Chat Skype
    Hỗ trợ ngoài giờ & Đại lý Hotline: 0912.062.336

ALBUM MỸ THUẬT Miễn phí bìa da, bìa tạp chí

 

ALBUM  Mỹ Thuật

Giá 10tờ (20trang)

Giá 15tờ (30trang)

Giá 20tờ (40trang)

Giá 25tờ (50trang)

Giá 30tờ (60trang)

Giá 35tờ (70trang)

Giá 40tờ (80trang)

Giá 45tờ (90trang)

Giá 50tờ (100trang)

thêm trang lẻ

(30x30)cm

Lụa SILK

840.000đ

1.120.000đ

1.380.000đ

1.650.000đ

1.900.000đ

2.180.000đ

2.450.000đ

2.700.000đ

2.980.000đ

30.000đ/1trang

(30x35)cm

Lụa SILK

980.000đ

1.260.000đ

1.580.000đ

1.900.000đ

2.220.000đ

2.550.000đ

2.880.000đ

3.190.000đ

3.500.000đ

35.000đ/1trang

(30x40)cm

Lụa SILK

1.120.000đ

1.480.000đ

1.820.000đ

2.170.000đ

2.520.000đ

2.860.000đ

3.220.000đ

3.560.000đ

3.900.000đ

40.000đ/1trang

(30x45)cm

Lụa SILK

1.260.000đ

1.680.000đ

2.100.000đ

2.520.000đ

2.950.000đ

3.360.000đ

3.770.000đ

4.200.000đ

4.600.000đ

45.000đ/1trang

 

(30x30)cm

Ngọc trai Pearl

900.000đ

1.200.000đ

1.480.000đ

1.770.000đ

2.050.000đ

2.340.000đ

2.630.000đ

2.910.000đ

3.200.000đ

35.000đ/1trang

(30x35)cm

Ngọc trai Pearl

1.050.000đ

1.350.000đ

1.700.000đ

2.050.000đ

2.390.000đ

2.730.000đ

3.080.000đ

3.420.000đ

2.770.000đ

40.000đ/1trang

(30x40)cm

Ngọc trai Pearl

1.200.000đ

1.580.000đ

1.950.000đ

2.330.000đ

2.700.000đ

3.080.000đ

3.450.000đ

3.830.000đ

4.200.000đ

45.000đ/1trang

(30x45)cm

Ngọc trai Pearl

1.350.000đ

1.800.000đ

2.250.000đ

2.700.000đ

3.150.000đ

3.600.000đ

4.050.000đ

4.500.000đ

4.950.000đ

50.000đ/1trang

 

(30x30)cm Nano 5.0

(in 5 loại giấy ảnh mỹ thuật

trong 1 cuốn Album)

960.000đ

1.280.000đ

1.580.000đ

1.890.000đ

2.190.000đ

2.500.000đ

2.800.000đ

3.100.000đ

3.400.000đ

36.000đ/1trang

(30x35)cm Nano 5.0

(in 5 loại giấy ảnh mỹ thuật

trong 1 cuốn Album)

1.120.000đ

1.450.000đ

1.800.000đ

2.180.000đ

2.550.000đ

2.900.000đ

3.280.000đ

3.650.000đ

4.020.000đ

45.000đ/1trang

(30x40)cm Nano 5.0

(in 5 loại giấy ảnh mỹ thuật

trong 1 cuốn Album)

1.280.000đ

1.680.000đ

2.080.000đ

2.480.000đ

2.880.000đ

3.280.000đ

3.680.000đ

4.080.000đ

4.480.000đ

55.000đ/1trang

(30x45)cm Nano 5.0

(in 5 loại giấy ảnh mỹ thuật

trong 1 cuốn Album)

1.450.000đ

1.920.000đ

2.400.000đ

2.880.000đ

3.360.000đ

3.850.000đ

4.330.000đ

4.800.000đ

5.280.000đ

60.000đ/1trang

 

(30x30)cm

Nhung & Canvas

1.080.000đ

1.450.000đ

1.790.000đ

2.130.000đ

2.460.000đ

2.800.000đ

3.150.000đ

3.500.000đ

3.830.000đ

40.000đ/1trang

(30x35)cm

Nhung & Canvas

1.260.000đ

1.620.000đ

2.030.000đ

2.450.000đ

2.860.000đ

3.280.000đ

3.690.000đ

4.100.000đ

4.520.000đ

48.000đ/1trang

(30x40)cm

Nhung & Canvas

1.450.000đ

1.890.000đ

2.350.000đ

2.790.000đ

3.230.000đ

3.730.000đ

4.150.000đ

4.590.000đ

5.050.000đ

58.000đ/1trang

(30x45)cm

Nhung & Canvas

1.620.000đ

2.160.000đ

2.730.000đ

3.250.000đ

3.790.000đ

4.330.000đ

4.860.000đ

5.400.000đ

5.950.000đ

68.000đ/1trang

Sale

Không sẵn có

Hết hàng